Observasjon og veiledning med 360°-video

Prosjektet har som mål å prøve ut og utvikle bruk av 360°-videoopptak og VR-teknologi i pedagogiske øvingssituasjoner hvor teknologien støtter ulike former for veiledning og feedback.

Her vil erfaringer og resultater dokumenteres i løpet av utprøvingsperioden.

Prosjektet vil dokumenteres gjennom rapporter, konferansepresentasjoner, MA-oppgaver og videofilmer.

Prosjektet er et samarbeid mellom flere enheter ved Universitetet i Agder:

  • Pedagogisk Utviklingssenter
  • IT-avdelingens mediesenter
  • Institutt for Informasjonssystemer

Vi har startet med utprøvinger. Videre framdrift vil være avhengig av ekstern støtte. Utprøvingene vil foregå i regi av PULS i samarbeid med ulike profesjonsutdanninger m.m.

Prosjektmedarbeidere

Stein Erik Skaar 
Project leader
Adviser
Centre for Teaching and Learning
University of Agder
Email
Website

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.