Om prosjektet

Prosjektets overordnede mål er å utforske hvordan 360° videoopptak og VR-teknologi kan bidra til å utvikle kvaliteten på observasjon og veiledning i høyere utdanning. Prosjektet er støttet med midler fra "Læring og utdanning for fremtiden" ved Universitet i Agder. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Pedagogisk Utviklingssenter (PULS), IT-avdelingens mediasenter og Institutt for Informasjonssystemer (IIS). PULS har ansvar for å fremme universitetspedagogisk kvalitet ved UiA, og å støtte og utvikle bruk av ny teknologi i undervisningssituasjoner. VR prosjektet handler nettopp om dette, og PULS stiller med både teknisk og pedagogisk kompetanse, både med tanke på praktisk gjennomføring og evaluering og forskning. Mediasenteret har fokus på å utvikle og utnytte ny teknologi, og bidrar med teknisk kompetanse i dette prosjektet. IIS har over tid vært interessert i bruk av digitale løsninger i undervisningssituasjoner, og vil også bidra til evaluering og forskning knyttet til prosjektet.

Uttestingen vil bli foretatt i forskjellige undervisningssituasjoner, i samarbeid med ulike fagmiljøer ved UiA. Vi begynner høsten 2018 med opptak av storforelesninger ved fakultet for samfunnsvitenskap. Så fokuserer vi på simulering av terapeutiske samtaler, ved fakultet for Helse- og idrettsvitenskap. Vi har også planlagt opptak i forbindelse med samlingsstund i barnehage, dette i samarbeid med avdeling for lærerutdanning. Siste case høsten 2018 setter fokus på skapende prosesser, i samarbeid med fakultet for Kunstfag. Her vil vi se på øvelse i direksjon av storband.

Våren 2019 vil følge opp med fire nye case, i samarbeid med fire nye fagmiljøer. Mer informasjon finnes her (Link tabell)

Prosjektmedarbeidere

Stein Erik Skaar 
Project leader
Adviser
Centre for Teaching and Learning
University of Agder
Email
Website

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.