Teknisk utstyr

Studenter og veileder disponerer hver sin iPad i hele praksisperioden. 

Vi har benyttet iPad 2 eller nyere modeller. I 2015 vil vi utprøve hybrider, bl.a. Yoga Tablet 2 Pro fra Lenovo med innebygget projektor. 

- Erfaringene med nettbrettet iPad har vært svært gode. Dette er en stabil plattform og behovet for trådløs mikrofon (FreedomMIC) har falt bort etter at den innebygde mikrofonen i iPad har fått en høy kvalitet.

Vi har prøvd ut en rekke APP´er for iPad. Disse har forskjellig funksjonalitet og er blitt forsøkt i flere kombinasjoner. Bl.a. EvernoteSkitchMoxtraFreedomMIC CloudOnDropbox og film/foto funksjonaliteten i iPad. 

- Erfaringen har vært delte. Dette skyldes først og fremst at ingen av APP´ene har vært designet for vår formål og vi har derfor brukt de i ulike kombinasjoner med skiftende hell.

Project employees

Petter Mathisen
Project Manager
Professor
Centre for Teaching and Learning
University of Agder
Email
Webpage

Cato Bjørndal
Professor Dr.Polit. 
Department of Education
University of Tromsø – The Arctic University of Norway
Email
Webpage

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.