Status

Prosjektet ble avsluttet 1. jan 2016. Samlet sett har 14 grupper, 43 studenter og 17 praksislærere deltatt. 

Det er i perioden H-2013 til V-2014 gjort individuelle intervjuer med veiledere, gruppeintervjuer med studenter og veiledere, samt en åpen kvalitativ spørreundersøkelse. 

Resultatene viser bl.a. at studenter og veiledere viser mer aktiv deltakelse, sterkere motivasjon og konsentrasjon, økt refleksjon, samt mer konstruktiv og konkretisert feedback ved bruk av nettbrett.

Hovedfokus for prosjektet H2014 har vært

 • Bearbeiding og publisering av erfaringer og funn.
 • Utvikling av nettstedet praksisveiledning.no.
 • Produksjon av videofilmer med informasjon og instruksjon i tilknytning til prosjektet.
 • Videre utprøving i samarbeid med seks praksislærere.
 • Planlegging av aktivitet 2015.

Hovedfokus for prosjektet 2015 har vært:

 • Å dokumentere og spre kunnskaper og erfaringer fra prosjektet. Dette vil skje i form av publiseringer, foredrag, gjesteforelesninger og kontinuerlig oppdatering av nettstedet praksisveiledning.no.
 • Å videreutvikle bruk av nettbrett i praksisveiledning i GLU. Det kan også bli gjort utprøvinger i mindre skala i BLU og andre profesjonsutdanninger m. praksis.
 • Prosjektering av programvareløsning.
 • Tilrettelegging av pedagogisk bruk av nettbrett i praksisveiledning.
 • Samarbeid med praksisveiledere, praksisskoler og lærerutdanninger.
 • Publisering av artikler med funn fra prosjektet. 

 

Særlige utfordringer ved videre utprøving og/eller implementering

Vi konstaterer at det reiser seg en rekke utfordringer som i særlig grad knytter seg til en eventuell oppskalert utprøving og /eller en storskala implementering av nettbrett som redskap for observasjon og veiledning i lærerutdanningen. Utfordringene knytter seg eksempelvis til: Behandling av data, programvare med manglende funksjon og kompabilitet, manglede kompetanse mht bruk av IKT generelt og i veiledning spesielt og manglende helhetlig tenkning om praksisveiledningens «design» hvor teknologi inngår. 
Dette er spørsmål det vil bli arbeidet videre med.

Programvaren MOSO

På bakgrunn av fou-arbeidet er det i regi av UiA blitt utviklet en programvare med navn MOSO - Mentorng and Observation SOftware. Denne vil bli testet og utprøvd i praksisgrupper i løpet av 2016.

Prosjektmedarbeidere

Petter Mathisen
Prosjektleder
Dosent
Pedagogisk utviklingssenter
Universitetet i Agder
E-post
Nettside

Cato Bjørndal
Dosent. Dr.Polit.
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk      
Universitetet i Tromsø
E-post
Nettside

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.