Om prosjektet

Hva kjennetegner de halvformelle veiledningssamtalene mellom politistudenter og kollegaer i praksis?

I politistudenters praksisperiode (2. studieår) har de formelle veiledningssamtalenes betydning for studentenes læring hatt størst oppmerksomhet. De halvformelle eller «de veiledningslike samtalene» som studenter gjennom praksisåret har med sine kolleger (for eksempel i politibilen til og fra oppdrag eller på vaktrommet) har fått mindre oppmerksomhet. Like fullt er det grunn til å anta at disse har betydning for studentenes læring. Det eksisterer ikke forskningsbasert kunnskap om disse samtalenes form, innhold, omfang og hvor viktig disse er for studentenes læring. Målsettingen med forskningsprosjektet er derfor å samle slik kunnskap. Dette gjøres ut fra forskningsspørsmål, som besvares av studenter og praksisveiledere:

  • Hva kjennetegner de halvformelle veiledningssamtalene mellom politistudenter og kollegaer i praksis?
  • Hvordan forholder studenter og praksisveiledere seg til de halvformelle veiledningssamtalene?
  • Hvilken betydning har de halvformelle veiledningssamtalene for politistudentenes læringsprosess og læringsutbytte?
  • Hvilke forskjeller og likheter er det mellom de halvformelle veiledningssamtalene og de formelle veiledningssamtalene, mht. kjennetegn, forholdningsmåte og betydning for læringsutbytte?
  • Hvordan står de halvformelle veiledningssamtalene i forhold til intensjonen for politiutdanningen generelt, - og praksis spesielt?

Datainnsamlingen ble gjort i løpet av vårsemesters 2014 og foregikk i 2 faser: 

  1. Fokusgruppeintervjuer med 2 x 6 veiledere og 2 x 6 studenter i Agder 17. og 18. mars 2014.
  2. Ut fra den kvalitative undersøkelsen ble det i mai 2014 gjennomført en landsdekkende nettbasert spørreundersøkelse som gikk ut til 720 veiledere og 720 studenter. 

Prosjektmedarbeidere

Petter Mathisen
Prosjektleder
Dosent
Pedagogisk utviklingssenter
Universitetet i Agder
E-post
Nettside

 

Cato Bjørndal
Dosent. Dr.Polit.
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk      
Universitetet i Tromsø
E-post
Nettside

 

Samarbeidspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitet i AgderUniversitet i Tromsø og Politihøgskolen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.