Om prosjektet

Prosjektet bygger på resultatene fra prosjektet "Nettbrett i praksisveiledning". Prosjektet vil bestå av flere delprosjekter og har som mål å utprøve programvaren MOSO i grunnskolelærer-utdanningens praksisperioder. Utprøvingene og erfaringene vil ligge til grunn for oppskalerte forskningsprosjekter.

Praksisveiledning i lærerutdanningen innebærer at studentene og praksisveilederen pendler mellom tre relaterte aktiviteter:

  • undervisning
  • observasjon
  • veiledning

Samspillet mellom disse aktivitetene er avgjørende for veiledningens kvalitet. Det samme gjelder samspillet og kommunikasjonen mellom universitetet og praksisskolen i praksisperiodene. Moderne teknologi gir stadig bedre muligheter for å støtte opp om samspill og kommunikasjon i praksisperiodene ved at informasjon, observasjoner og feedback nå kan deles enkelt mellom studenter, veiledere og faglærere. Dette kan bidra til å styrke praksisveiledningens kvalitet.

Mathisen & Bjørndal (2016) viser i studien “Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training” at det er et betydelig potensial for forbedring av veiledningens kvalitet, og et behov for en skreddersydd programvare som bedre ivaretar sammenhengen i veiledningsprosessen. På bakgrunn av undersøkelsen har UiA i samarbeid med MOSO AS og Frontbyte AS utviklet en prototype av programvaren MOSO (Mentoring and Observation SOftware, fig. 2). Høsten 2016 starter et samarbeid mellom PULS, IT-avdelingen og UiAs lærerutdanning om et prosjekt som også involverer UiT og Högskolan i Halmstad.

Prosjektet vil i perioden vår 2016 tom. høst 2017 inneholde fem aktiviteter:

  1. Utprøve MOSO i 5-10 grupper i lærerutdanningens 3. og 4. praksisperiode, og gjennom kvalitative data avdekke utfordringer og muligheter ved bruk av MOSO i praksisveiledning.
  2. Forberede en større kvantitativ undersøkelse for å få avdekke om digital veiledningsteknologi innvirker på opplevelsen av mestring av sentrale ferdigheter i læreryrket, læringsutbytte i praksisopplæringen og vurdering av veiledningskvalitet i samspillet med praksislærer.
  3. Forberede nye søknader i samarbeid med andre universiteter og høgskoler.
  4. Videreutvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  5. Samarbeidet mellom de tre utdanningsinstitusjonene vil ligge til grunn for samordnede utprøvinger og datainnsamlinger. Dette planlegges høsten 2016 og utprøvingene vil i hovedsak foregå i 2017.

Prosjektmedarbeidere

Petter Mathisen 
Prosjektleder
Dosent
Pedagogisk utviklingssenter
Universitetet i Agder
E-post
Nettside

 

Cato Bjørndal
Dosent. Dr.Polit. 
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk      
UiT - Det Arktiske Universitet
E-post
Nettside

 

Johan Kristian Andreasen
Universitetslektor
Institutt for pedagogikk
Universitetet i Agder
E-post
Nettside

 

Ann-Christine Wennergren
Universitetslektor
Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Högskolan i Halmstad
E-post

 

Fredrik Thornberg
Universitetsadjunkt
Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Högskolan i Halmstad
E-post

Samarbeidspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitet i AgderUiT - Norges arktiske universitet og Högskolan i Halmstad.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.